MSR årsmøte man. 11 mars påTreffhuset

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 19. Sep 2022

Hei alle medlemmer i Molde Swing- og Rockeklubb! Innkalling til årsmøte mandag 11. mars er sendt ut pr. mail i dag.

 Grunnen til at vi legger det til en mandag, er, som i fjor, at Kulturhuset er opptatt, så det blir ingen Mandagsdans denne datoen.

Som i fjor ønsker vi en kombinasjon av et formelt årsmøte og en klubbutviklingskveld, der vi også legger vekt på det sosiale med litt ekstra bespisning.

 I fjor brukte vi en del tid på oppdatering og godkjenning av klubbens Virksomhetsplan for ei ny 3-årsperiode. Den jobben er gjort. Vi satser derfor på at vi i år får enda mer tid til den uformelle biten,

Der vi bl.a. kan diskutere klubbens aktivitetsplan og ellers er åpne for innspill fra medlemmene. I fjor var det rekordmange 49 oppmøtte – vi håper på minst like mange under årets årsmøte.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

Til medlemmene i Molde Swing- og Rockeklubb
Molde 01.02.24
Innkalling til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb 2024
Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb mandag 11. mars
kl. 18.30 i Træffsalen
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest mandag
26. februar til moldeswing@hotmail.com.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for
medlemmene seinest ei uke før årsmøtet på www.moldeswing.no.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Molde
Swing- og Rockeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet
avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Molde Swing- og
Rockeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett
mv., se Molde Swing- og Rockeklubb's lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan
Molde Swing- og Rockeklubb kontaktes på moldeswing@hotmail.com, evt. tlf 988 11
636.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret
Mer info og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her:

Årsmøtedokumenter 2024


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.