Alle som ønsker det kan bli medlem, og det er for tiden ca. 270 medlemmer i klubben.Medlemsfordeler:

Medlemskapet gir gratis adgang på dansekveldene våre på mandager (kulturhuset), samt sosialdans i Salsa og Tango og West Coast Swing i Gymsalen på Molde videregående og Bugg på kulturhuset, og reduserte priser på dansekurs og andre arrangement.

I medlemskapet inngår forsikring via Norges Danseforbund.

Klubben har som motto:  "Mest mulig moro for minst mulig pæng."

Klubbens medlemmer har rabatterte priser på Hotel Scandic, Hotel Thon, SAS og Hertz, samt  forsikringer

"Plikter":
På mandagsdansen  har vi en pause med kaffe og noe å bite i. Oppgaven med å ta med mat og å sette opp bord etc., går på omgang mellom medlemmene. Det settes opp en liste på 4 medlemmer hver mandag ut fra medlemslista. Dette blir ca. en gang i året for hvert medlem. Man kan bli unntatt for dette dersom man ikke har mulighet på grunn av helsa, eller andre grunner.

Ellers er det ingen andre "forpliktelser"...
 


Medlemskap i Molde Swing- og Rockeklubb

Innmelding i Molde Swing- og Rockeklubb skjer via ”Min Idrett”. Hvis du er registrert på Min Idrett, gjennom medlemskap i et annet idrettslag, legger du til Molde Swing- og Rockeklubb i dine klubber.

Medlemskap i Molde Swing- og Rockeklubb er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.

Medlemskontingent kr. 400,- per år for medlemmer 26 år eller eldre.
Medlemskontingent kr. 200,- per år for medlemmer 25 år eller yngre, samt funksjonshemmede.
Ved innmelding etter 1. august er kontingenten kr. 300,- for resten av kalenderåret.

Alder regnes pr. 31.12 i kontingentåret.

Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig, og utmeldingen får virkning fra den er mottatt.


Det er ikke mulig å "kjøpe" medlemskap ved våre arrangementer og kurs. Dette fordi vi er avhengig av at medlemskapet er rett registrert i medlemsarkivet. Erfaring tilsier at innmelding på klubbtreff ofte blir mangelfulle, og gir våre tillitsvalgte merarbeid.

Husk også å oppdatere informasjonen om deg i medlemsarkivet når ting som epost, adresse, og telefon endres.


Noen linker: