West Coast Swing i Molde Swing- og Rockeklubb


Vi arrangerer kurs, både nybegynner, videregående, og oppfølgings-kurs. Følg med på Kursplanen.

Vi samler oss og drar også på kurs, og andre West Coast helge-arrangementer, rundt om i landet.

Og vi har "sosialdans" torsdager, hvor vi danser og koser oss, og av og til kjører små instruksjonsbolker.


Har du spørsmål, kan du ta kontakt på klubbens mailadresse moldeswing@hotmail.com.
Det finnes også en Facebook-gruppe for WCS i Molde: https://www.facebook.com/groups/119038214950085/


Velkommen – både med og uten partner!


Hva West Coast Swing er:

https://youtu.be/al0CHq5bmwg


West Coast Swing er en pardans som stammer fra Lindy Hop. Den kan lett kjennes igjen ved sin særegne og karakteristiske elastiske stil, noe som er et resultat av føre- og følgeteknikken man bruker. I West Coast Swing danser man i hovedsak mot hverandre, og den beveger seg mer linjert, i forhold til annen swing som har mer roterende bevegelser.

West Coast Swing stammer helt tilbake fra 40-tallet, men har i motsetning til Lindy Hop's retro stil, utviklet seg etter musikken. Det vil alltid danses West Coast Swing til blues, selv om det i dag benyttes mye disco, r&b og hip hop.

En annen forskjell fra tradisjonell swing er måten man beveger seg på. Basic'en i West Coast Swing skal være myk (smooth) og elegant, selv når man danser til f. eks. Hip Hop. Man kan være funky, men uten å hoppe og sprette, da tar man bort dansesjangerens særegenhet.

West Coast Swing er elegant og tradisjonelt det ene øyeblikket, mens det i det neste øyeblikk kan være funky, frekt og lekent - alt avhenger av hvilke type musikk, og hvor fort det går.
Dette er en 'streetdans' under konstant utvikling, hvor det stadig kommer inn nye elementer fra andre dansestiler som Hip Hop, Break, Jazz, Ballett etc. Det finnes heller ingen annen dans hvor det er mer rom for å gjøre egne trinn og variasjoner, både for den som fører og den som følger. Det at West Coast Swing hele tiden utvikler seg, gjør dette til den mest moderne pardansen som finnes.

West Coast Swing går ikke like fort som tradisjonell swing, men er litt mer teknisk og utfordrende, og blir derfor av mange kalt "the dancers dance".
Men på tross av det, West Coast kan danses veldig enkelt med enkle turer og trinn, eller så avansert man vil med masse fancy trinnkombinasjoner! Og det beste av alt; om man gjør det ene eller andre, så kan man danse sammen, uansett nivå og alder!


Her er noen av  grunnene, hvorfor West Coast Swing er populær:

  1. Musikalsk alsidighed: West Coast Swing kan danses til mange musikksjangere, hvilket gør den meget alsidig. Dette spænder fra traditionel swingmusik til moderne pop, funk og blues.
  2. Forbundet bevægelse: Denne dans har en særlig vægt på forbindelsen mellem dansepartnere. Det indebærer en konstant kontakt mellem dansere, der tillader føring og følgning af komplekse bevægelser og variationer.
  3. Kreativitet og improvisation: West Coast Swing lægger stor vægt på improvisation og tillader dansere at være kreative. Dette gør det morro og udfordrende samtidig.
  4. Elegance og teknik: West Coast Swing har en elegant og sofistikeret stil, som kombinerer tekniske elementer med flydende bevægelser. Dansen kræver en vis grad af teknisk færdighed, hvilket gør det til en udfordrende og tilfredsstillende dans å mestre.
  5. Sociale dansemiljøer: West Coast Swing er ofte danset i sociale miljøer som klubber, dansehaller og sociale arrangementer. Dette skaber en fornemmelse af fællesskab blandt dansere.
  6. Kontakt med partneren: Dansen involverer konstant kontakt mellem dansepartnere, og dette skaber en unik forbindelse mellem dem. Denne forbindelse kan føles næsten som en samtale, hvor danserne lytter og svarer på hinanden gennem deres bevægelser.


Flørt, lek og ha det gøy! Velkommen til West Coast Swing!West Coast dansekveldene er i Gymsalen (2 etg, over festsalen) på Molde Videregående skole.  Grønne piler viser innganger, Lokale på rød pil,Tid: Hver torsdag.

kl 19:00-21:45
Gratis for medlemmer i klubben.
Kr 50 pr gang for ikkemedlemmer.

Styringsgruppa i WCS :

  • Bjarte Koppen
  • Bente Flemsæterhaug
  • Laetitia Sabourin