Dansekveldene for den som vil danse og trene Bugg er på: Gamle kulturhuset. Grønn pil viser inngangen, Lokale på rød pil,Tid: Søndagerkl 19:00-21:00


Det er sosialdans eller trening i Bugg. Av og til instruksjon og da gjerne i teknikk eller turer.

Gratis for medlemmer i klubben.

Kr 50 pr gang for andre.Styringsgruppa i Bugg 2020:

  1. Iren Vølen Koppen  - Leder
  2. Rigmor Hustad - Nestleder
  3. Per Storstad  - Medlem