Politiattester

I Molde Swing-og Rockeklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.Dette gjøres i samråd med: Heidi Gjendem e-post:heidi.gjendem@gmail.com eller telefon: 977 39 594

eller hennes stedfortreder: Frode Sti (frodesti@online.no) eller telefon: 990 26 038

Begge har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.Innhenting på en-to-tre:

1. Alle søkere over 18 år må sende søknad om politiattest elektronisk. Sammen med søknaden skal det legges med en bekreftelse på formålet med politiattesten. Dette ordner Heidi Gjendem med. Personer under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk kan sende inn i papirutgave. Ansvarlig vil hjelpe til med dette.

2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Heidi Gjendem. Molde Swing-og Rockeklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Med vennlig hilsen

Styret i Molde Swing-og Rockeklubb


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.


Mer info fra NIF får du ved å klikke på logoen under