Mandagsdansen

Fra 20.00 til 22.15.

Det er vel klubbens hovedaktivitet, og her samles alle som liker å danse, gammel og ung.  

Det er to dj pr. kveld for å få variert musikk for alle, og det spilles det hovedsakelig swing, rock`n roll og blues, men også noe gammeldans og noe latinamerikanske rytmer.

Vi har en pause med kaffe og noe å bite i. Oppgaven med å ta med maten, koke kaffe, og å sette ut bord og stoler etc, går på omgang mellom medlemmene. Det settes opp en liste på 4 medlemmer hver mandag ut fra medlemslista. Dette blir ca en gang i året for hvert medlem. Man kan bli unntatt for dette dersom man ikke har mulighet pga helsa, eller andre grunner.

Dersom du står øverst med uthevet skrift på den mandagen du har vakt, er det du som er kontaktansvarlig, dvs at du må ringe til de andre som skal ha vakt sammen med deg, dette for å være sikker på at ingen har glemt at de har vakt, eller, i noen tilfeller, ikke er medlemmer lenger. I slike tilfeller må du ta kontakt med styreansvarlig for kvelden.

Klubben er sponset med frukt som settes fram hver mandag, det er derfor bedre at du tar med deg noe annet.
På mandagsdansen har medlemmer gratis adgang, mens ikke-medlemmer må betale en liten inngangsavgift på kr.50,-

Sted: Gamle kulturhuset.

Tid 20:00 til 22:15

Ofte er det kurs fra kl. 19:00. Se kursplanen.Matlista og dugnadslista vil ikke bli lagt ut på web.

Den sendes ut på mail, og for de som ikke har mailadresse, eller ikke har oppgitt denne, så blir lista hengt opp på mandagsdansen. Oppmøte for de som står på lista er kl. 19:30.


Du kan også ta kontakt med ansvarlig for listen for å få vite når du har vakt.