DANS I STORGATA UNDER INNFLYTTERDAGEN

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 5. Sep 2018

Molde Swing- og Rockeklubb har stand utenfor DnB’s lokaler fra kl. 10-15, lørdag 9.september. Kom og ta en prat hvis du er interessert i Swing, Salsa eller Tango.  Klubbens medlemmer deler ut flyers, prater med folk og danser.  Vi viser klubbens dansestiler, så vi har satt opp ei rullering med omtrendtlige klokkeslett, se nedenfor. Dette blir ikke oppvisning, men fridans der alle kan delta. Meldt fint vær! 

Velkommen!

 10.00-11.30: Swing (swing-rock, bugg, bw, m.m.)
 11.30-11.45: Salsa/tango
 11.45-12.00: Swing
 12.00-12.15: West Coast Swing
 12.15-13.00: Swing
 13.00-13.15: Salsa/tango
 13.15-13.30: Swing
 13.30-13.45: West Coast Swing
 13.45-15.00: Swing


Oppstart av danseaktivitetene i klubben høsten 2018

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 16. Jun 2018

Mandagsdansen har første dansekveld etter sommeren den 27. august.

Salsa og Tango - har hatt øvinger nesten hele sommeren på Kulturhuset, og flytter til Molde Videregående skole fra 28.august.

Bugg – har hatt øvinger nesten hele sommeren og fortsetter som vanlig på Kulturhuset.

WCS har siste av 3 sommerdansekvelder i sommeren den 16.august på Kulturhuset. Oppstart av vanlige øvinger på Molde videregående skole den 30.august.

Barnegruppa starter opp den 29,august på Kulturhuset.

Følg med på gruppenes FB-sider, og her på klubbens hjemmesider f.eks i kalenderen:

http://moldeswing.no/profile/calendar?uid=1100115939

Kurs.  Det er gjort en stor jobb med kursplanlegging, og det er satt opp kurs hver helg fra slutten av august og ut september. Det er også satt opp flere kurs utover i oktober og november. Se kalenderen og kursplanen.
​Retningslinjer for publisering av bilder og film

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 26. Mar 2018

Retningslinjer for publisering av bilder og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Informer om retningslinjene!

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag, idrettskretser og særforbund om å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i sin organisasjon. Retningslinjene ligger her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier ...
Årsmøtepapirer 2018

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 25. Feb 2018

Linker til papirer for årsmøtet finner dere i denne artikkelen. Flere linker kommer etter hvert som dokumentene blir klare. Dokumentene blir vist på skjerm, det blir ikke kopiert opp papirutgaver til årsmøtet. Ta med hvis du vil ha papirutgaver.

Link til Innkalling og Sakliste

Linker til saksvedleggene, mer kommer etter hvert som de er klare:

4. Godkjenning av årsmeldinger

5. Godkjenning av regnskap

6. Fastsetting av kontingent

7. Budsjett 2018

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan

9. Valg
Innkalling til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb 2019

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 5. Feb 2018

Til medlemmene i Molde Swing- og Rockeklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 6. mars 2019, kl.19:00 i Plutovegen 7 (Molde Vann og Avløp)

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. februar til moldeswing@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på www.moldeswing.no.

Foreløpig sakliste.

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
 4. Godkjenning av årsmeldinger
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Fastsetting av kontingent
 7. Budsjett 2019
 8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan
 9. Valg
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2)
  3. Øvrige valg iht. organisasjonsplanen
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter, evt. delegere til styret
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styret