Innkalling til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb 2019

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 5. Feb 2018

Til medlemmene i Molde Swing- og Rockeklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 6. mars 2019, kl.19:00 i Plutovegen 7 (Molde Vann og Avløp)

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. februar til moldeswing@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på www.moldeswing.no.

Foreløpig sakliste.

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
 4. Godkjenning av årsmeldinger
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Fastsetting av kontingent
 7. Budsjett 2019
 8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan
 9. Valg
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2)
  3. Øvrige valg iht. organisasjonsplanen
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter, evt. delegere til styret
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.