Innkalling til Årsmøte 2017

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 15. Feb 2017

Innkalling: http://moldeswing.no/storage/Preview?id=087aa27b-5...

ÅRSMØTE 2017
Onsdag 15 mars 2017 kl.19.00-22.00
på Molde vdg. skole.Saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

4. Godkjenning av årsmeldinger

5. Godkjenning av regnskap

6. Fastsetting av kontingent

7. Budsjett 2017

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan

9. Valg

  • Leder og nestleder
  • Styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2)
  • Øvrige valg iht. organisasjonsplanen
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter, evt. delegere til styret
  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem

Etter årsmøtet vil styret orientere nærmere om
- Aktivitetsplan 2017/18
- Økonomiske retningslinjer


Det blir som vanlig litt servering under årsmøtet.

Velkommen!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.