All aktivitet var på Gjestestova i september og oktober, IKKE i november

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 31. Aug 2019

Da har vi hatt både styremøte og fellesmøte (alle i klubben med verv) angående evt. videre leie av Gjestestova. Konklusjonen ble at vi sier opp avtalen med Gjestestova med virkning fra 1. november. 

Vi går da tilbake til tidligere lokaler (Kulturhuset og gymsalen ved Molde vdg). Når det gjelder Mandagsdansen, flyttes den tilbake til Kulturhuset allerede fra førstkommende mandag 28.oktober. 

Så får vi bare håpe det vil dukke opp nye muligheter etter hvert - eget klubblokale står fortsatt høgt på ønskelista for klubben. Hvis noen kommer over lokaler som kan være egnet, så tips oss gjerne. En mulighet da er å skaffe et mindre lokale for de aktivitetene som ikke krever så stort lokale, og ha Mandagsdansen på kulturhuset fortsatt.Årsmøtepapirer 2019

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 27. Feb 2019

Linker til papirer for årsmøtet finner dere i denne artikkelen. Flere linker kommer etter hvert som dokumentene blir klare. Dokumentene blir vist på skjerm, det blir ikke kopiert opp papirutgaver til årsmøtet. Ta med egne utskrifter hvis du vil ha papirutgaver.

Link til Innkalling og Sakliste 

Linker til saksvedleggene, mer kommer etter hvert som de er klare:

4. Godkjenning av årsmeldinger 

5. Godkjenning av regnskap 

6. Fastsetting av kontingent 

7. Budsjett 2019 

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan 

9. ValgOg dansen er på ???

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 24. Feb 2019

Pga. oppussing av Gamle kulturhus blir Mandagsdansen og Bugg flyttet til disse lokalene:

Mandagsdansen:

  • 25.februar – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80
  • 4.mars – Rådhuset i Molde.
  • 11.mars – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80
  • 18.mars – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80
  • 25.mars – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80


Bugg:

  • 3.mars – Noise danseklubb, Strandgata 13
  • 10.mars – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80
  • 17.mars – Noise danseklubb, Strandgata 13
  • 24.mars – Treffsalen på Treffhuset. Moldelivegen 80

Alle dansekveldene går til vanlige tider.

Fra 31.mars (Bugg) og 1.april (Mandagsdansen) er vi tilbake i nyoppussede lokaler 😊Innkalling til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb 2019

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 22. Feb 2019

Til medlemmene i Molde Swing- og Rockeklubb

Molde 13.01.2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb. 

Årsmøtet avholdes onsdag 6. mars kl. 19.00 i Plutovegen 7 (Molde Vann og Avløp)

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. februar til moldeswing@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.moldeswing.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Foreløpig sakliste finner dere på: http://moldeswing.no/events/p/1000026392/arsmote-i-molde-swing--og-rockeklubb%e2%80%8b 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret