Møte med Folkeswingdansere

Møte med Folkeswingdansere


Tid


Kjære folkeswingdansere,

 

Seksjonen for swing og salsa ønsker herved alle Folkeswingdansere hjertelig velkommen til digitalt møte sammen med seksjonsstyret.

Møtet er åpent for alle som konkurrerer i dag eller har planer om å konkurrere i folkeswing fremover.

 

Møtet: Microsoft Teams (Digitalt)

Dato: 19.mai 2020 klokken 20:00

Påmeldingsfrist: torsdag 14.mai til trine-s-bekken@hotmail.com

 

Møtet blir et åpent fora hvor dere kan stille spørsmål, komme med forslag til forbedringer etc. Dette er møtet hvor vi kan være kreative sammen.

 

For innkalling og mer informasjon, se innkalling.

 

Vi ber klubbene distribuere denne eposten til alle sine medlemmer!

Vi gleder oss til å prate med dere.


Vennlig hilsen,

Seksjonen for swing og salsa

Norges Danseforbund

www.danseforbundet.no