Swing Tur og Teknikk Kurs


Tid


Velkommen til videregående kurs i Swing Tur og Teknikk med Sissel og Pål-Henrik! 

Her vil du lære nye turer og teknikker som vil gjøre dansen lettere og morsommere…..og du vil bli en bedre danser. Fokus blir danseglede, musikk, føring og lek. Kurset passer for alle swingstiler, men tar utgangspunkt i folkeswing. 

På tilsvarende kurs i fjor hadde vi 70 påmeldte. Tilbakemeldingene da var at innholdsmessig var kurset veldig bra, men det var litt mye folk og for stort sprik på nivået til deltakerne. Dette har vi tatt hensyn til nå, og deler derfor kurset i to nivå, altså to kurs. Begge kursene forutsetter at basicen sitter inne, og at en har noe danseerfaring, men nivå 2 blir mer krevende og passer for de med lang danseerfaring. Er du i tvil, så ta nivå 1 først og vurder deretter om du er klar for nivå 2, gjerne i samråd med instruktørene. 

Påmelding: deltager.no, eller følg de to linkene på kurstidene:
Tider:

Pris pr. kurs: 325/225 (Ikke medlem / medlem)
Instruktører: Pål-Henrik Karlsen og Sissel Myren
Sted : Gymsalen v/Molde Videregående skole