Årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb​


Tid


Sakliste

ÅRSMØTE 2019

   Onsdag 06.03.19 kl.19.00-22.00

Sted: Plutovegen 7 (Molde Vann og Avløp)


Saksliste:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
 4. Godkjenning av årsmeldinger
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Fastsetting av kontingent
 7. Budsjett 2019
 8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan
 9. Valg av
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2)
  3. Øvrige valg iht. organisasjonsplanen
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter, evt. delegere til styret
  6. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem

Etter årsmøtet vil styret orientere nærmere om

 • Aktivitetsplan 2019/20
 • Økonomiske retningslinjer
   
   

Det blir som vanlig litt servering under årsmøtet. 


Velkommen!