Årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb​

Årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb​


Tid


Til medlemmene i Molde Swing- og Rockeklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 7. mars kl. 19.00 i Plutovegen 7 (Molde Vann og Avløp)

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21. februar til moldeswing@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.moldeswing.no.

Foreløpig sakliste pr 20180214:

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret