Barnegruppa har høstoppstart

Barnegruppa har høstoppstart


Tid


Onsdag 30.august 2017 starter vi opp et nytt semester i barnegruppa, og har plass til noen flere deltakere.