Årsmøte 2017

Årsmøte 2017


Tid


ÅRSMØTE 2017
Onsdag 15 mars 2017 kl.19.00-22.00
på Molde vdg. skole.


Saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

4. Godkjenning av årsmeldinger

5. Godkjenning av regnskap

6. Fastsetting av kontingent

7. Budsjett 2017

8. Godkjenning av virksomhetsplan/organisasjonsplan

9. Valg

  • Leder og nestleder
  • Styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2)
  • Øvrige valg iht. organisasjonsplanen
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter, evt. delegere til styret
  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem

Etter årsmøtet vil styret orientere nærmere om
- Aktivitetsplan 2017/18
- Økonomiske retningslinjer

Årsmøtepapirer finner dere i nyheten: "Årsmøtepapirer 2017" her på moldeswing.no.

Det blir som vanlig litt servering under årsmøtet.

Velkommen!