Årsmøte 2016

Årsmøte 2016


Tid


ÅRSMØTE 2016
Onsdag 9 mars 2016 kl.19.00-22.00
på Paviljongen, Bekkevoll ungdomsskole.


Foreløpig Saksliste - oppdatert 16.januar:


1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

4. Godkjenning av årsmeldinger

5. Godkjenning av regnskap

6. Innkomne saker

7. Endring av lover for MSR,

8. Godkjenning av organisasjonsplan

9. Godkjenning av virksomhetsplan

10. Godkjenning av økonomiske retningslinjer

11. Aktivitetsplan 2016/2017

12. Budsjett 2016

13. Valg

Årsmøtepapirer finner dere i nyheten: "Årsmøtepapirer 2016" her på moldeswing.no.


Det blir som vanlig litt servering under årsmøtet. Hold av datoen.