Årsmøte 2015

Årsmøte 2015


Tid


Innkalling til ÅRSMØTE 2015
Onsdag 25.03.14 kl.19.00-22.00
på Paviljongen, Bekkevoll.


Saksliste:
1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
4. Godkjenning av årsmeldinger
5. Godkjenning av regnskap
6. Innkommet sak:
  • Forslag om å endre navn på klubben, se link i "Årsmøtepapirer 2015" på moldeswing.no. Styret i swingklubben er mot navnebytte.
7. Endring av lover for MSR, Bare disse paragrafene:
  • 1(2) – Endring av navn, se sak 6.
  • 15(1) - Endring i styresammensetning. Reduksjon av styret, og innføring av ungdomsrepresentant i styret.
  • 18(1) – Signaturrett
  • Sletting av noen fotnoter.
  • Sletting av innledningen.
8. Godkjenning av organisasjonsplan
9. Godkjenning av virksomhetsplan
10. Godkjenning av økonomiske retningslinjer inklusiv innføring av grunnlisens på 100 kr til ND
11. Budsjett 2015
12. Program 2015/16
13. Valg

Årsmøtepapirer finner dere i nyheten: "Årsmøtepapirer 2015" her på moldeswing.no.

Det blir som vanlig litt servering under årsmøtet.

Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.