Klubbutviklingskveld

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 2. Mar 2014

Fredagskveld 14 Februar var det ca. 15 av medlemmene som hadde satt av kvelden til å være med på et prosjekt for å utvikle klubben videre.
Valter Jacobsen fra Norges Danseforbund hadde tatt turen for å veilede oss i denne prossessen.

Vi ble delt inn i grupper og skrev ned på lapper alle "ville" ideer angående klubben.

Så måtte hver gruppe prioritere de 4 beste forslagene, som da ble satt opp på ei tavle.
Deretter stemte alle deltagene over alle forslagene til gruppene og det munnet ut i 4 konkrete områder som det skulle jobbes med framover.

Det ble dannet en gruppe for hvert område som laget en fremdriftsplan for tiltaket.

D 4 områdene som det satses på er:

Reise på turer, besøk av andre klubber/sosialt.
Lage til et tilbud til barn/ungdom
*  Eget klubbhus.
Ny oppgavefordeling i klubben.


Neste trinn er å få laget til gruppene, få med flere interesserte og "gyve" løs på oppgavene.
Det blir flere oppfølgingskvelder framover.

Så langt ser det veldig bra ut og det blir spennende å følge med framover og se hva konkret som kommer ut av dette prosjektet.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.