Årsmøtepapirer 2015

Årsmøtepapirer 2015


Tid


Papirer for årsmøtet finner dere her. Dette er dokumenter det kan bli endring på, det vil bli opplyst her når de blir "låst". Flere dokumenter kommer etter hvert som de blir klare.

Sak 4. Årsmeldinger

West Coast Swing
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

DJ-gruppa
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Instruktørgruppa
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Husstyret
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Latindansgruppa
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Årsmelding for Molde Swing- og Rockeklubb
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Sak 5. Godkjenning av regnskap
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Sak 6, Innkommet forslag, Endring av klubbens navn
Forslag om å endre navn på klubben. Fra noen av klubbens medlemmer. Styret i Molde Swing- og Rockeklubb er mot bytte av navn.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Sak 7. Endring av lovene
Bare paragrafene:
1(2) – Endring av navn, se sak 6.
15(1) - Endring i styresammensetning. (Reduksjon av styret, og innføring av ungdomsrepresentant i styret)
18(1) – Signaturrett
Sletting av noen fotnoter.
Sletting av innledningen.

Forslag med markerte endringer:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Dagens lover:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Sak 8. Godkjenning av organisasjonsplan
Organisasjonsplanen er den del av virksomhetsplanen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Sak 9. Godkjenning av virksomhetsplan
Virksomhetsplanen
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Sak 10. Godkjenning av økonomiske retningslinjer.
Inklusiv innføring av grunnlisens på 100 kr til Norges Danseforbund.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Sak 11. Budsjett 2015
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Sak 12. Program 2015/16
https://dl.dropboxusercontent.com/u/12085483/MSR-S...

Sak 13. ValgAdministratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.