Innkalling til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb 2022

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 10. Feb 2022


Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 9. mars kl. 19.00 på Romsdal videregående skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar til moldeswing@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finner du her:

Forretningsorden

Sakliste

Årsmelding msr

Årsmelding  d1m

Budsjett

Revisor

Innstilling valg

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Molde Swing- og Rockeklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Molde Swing- og Rockeklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Molde Swing- og Rockeklubb's lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Molde Swing- og Rockeklubb kontaktes på moldeswing@hotmail.com, evt. tlf 988 11 636.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.