Innkalling til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb 2019

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 22. Feb 2019

Til medlemmene i Molde Swing- og Rockeklubb

Molde 13.01.2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb. 

Årsmøtet avholdes onsdag 6. mars kl. 19.00 i Plutovegen 7 (Molde Vann og Avløp)

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. februar til moldeswing@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.moldeswing.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Foreløpig sakliste finner dere på: http://moldeswing.no/events/p/1000026392/arsmote-i-molde-swing--og-rockeklubb%e2%80%8b 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.