Nybegynnerkurs i Swing Rock (folkeswing)

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 1. Apr 2021

DEL GJERNE! Nybegynnerkurs i Swing-Rock (Folkeswing) del 1 fredag 30. sept. og lørdag 1. okt. Kurset fokuserer på det helt enkle og grunnleggende. For de som ønsker å gå videre og lære flere turer, blir det satt opp del 2 senere på høsten. Påmelding via deltager.no: https://www.deltager.no/.../swing-rock_nybegynner_kurs...Innkalling til årsmøte 2021 i Molde Swing- og Rockeklubb.

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 20. Feb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Molde Swing- og Rockeklubb. 

Årsmøtet avholdes onsdag 17. mars kl. 19.00,  i gymsalen på Molde videregåendes skole etter gjeldende smittevernregler.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars til moldeswing@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene seinest ei uke før årsmøtet på www.moldeswing.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år og ha betalt kontingenten for 2020. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret v/Hans Terje MøllerInformasjon til medlemmer i Molde Swing- og Rockeklubb

Postet av Molde Swing- og Rockeklubb den 2. Feb 2021

 

Tidligere års informasjonsmelding har vi hatt denne starten: 

Nytt år gir nye muligheter for danseopplevelser sammen med danseglade venner.

Det kan vi dessverre ikke si med samme tyngde i år på grunn av Koronasituasjonen.

 

Når situasjonen for pandemien blir såpass avklart at vi kan ta opp vår virksomhet igjen vet vi i skrivende stund ikke. Dette gjelder spesielt sosialdansen, men også kurs og andre arrangementer. Styret følger med i informasjonen fra myndighetene, og vil gi informasjon til medlemmene så fort vi ser forbedringer i situasjonen, som tilsier at vi kan starte opp igjen. Dog frykter vi at det ikke vil skje på denne siden av sommeren.

 

 

Medlemskontingent 2021

På årsmøtet i 2020, ble følgende kontingentsatser for 2021 vedtatt:


Medlemskontingent kr. 400,- per år for medlemmer 26 år eller eldre.

Medlemskontingent kr. 200,- per år for medlemmer 25 år eller yngre, samt funksjonshemmede.

Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent.

 

Alder regnes ut ifra hva du vil være pr. 31.12.2021.

 

Med bakgrunn i at det har vært lite aktivitet i 2020 pga Korona, samt at det også ser ut til at det ikke blir mulig å drive danseaktivitet våren 2021, så har styret besluttet følgende:

 

  • Innkreving av medlemskontingent for 2021 utsettes til etter årsmøtet
  • Å fremme forslag til årsmøtet 2021 om å omgjøre vedtaket fra årsmøtet 2020, slik at medlemskontingenten for 2021 blir:
    1. Medlemskontingent kr. 200,- per år for medlemmer 26 år eller eldre.
    2. Medlemskontingent kr. 150,- per år for medlemmer 25 år eller yngre, samt funksjonshemmede.
    3. Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent.

 


 Som medlem i Norges Danseforbund er alle medlemmer pålagt å betale forbundskontingent på kr. 100,-. Denne er inkludert i medlemskontingenten som du betaler til klubben. Dette betyr at det er klubben som betaler forbundskontingenten for deg. 

 

 

Årsmøte  2021

Årsmøte er fastsatt til onsdag 17. mars kl. 1900. Møtet blir høyst sannsynlig digitalt. Her vil årsmelding, regnskap, budsjett og valg bli behandlet. Fullstendig innkalling og saksliste kommer senere.

Sett av datoen.

 

 

Frode Sti

For Molde Swing- og Rockeklubb